Dr Marta Werbel-Cieślak

Dr Marta Werbel-Cieślak

Dr Marta Werbel-Cieślak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Na tej samej uczelni uzyskała również, w 2012 r., tytuł doktora nauk prawnych, na podstawie rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Rola przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w polskim systemie prawnej ochrony środowiska” wydanej w 2013 r. przez Wydawnictwo Difin. Równolegle z studiami doktoranckimi, odbywała aplikację adwokacką, po to by następnie w 2013 r. stać się członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku oraz czynnie wypełniać zawód adwokata. Wykonywanie działalności prawniczej łączy jednocześnie z aktywnością naukową, która obejmuje m.in. pracę w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni oraz uczestnictwo w licznych seminariach oraz konferencjach naukowych. Ponadto od października 2015 r. pełni funkcję adiunkta w Katedrze Procesu Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Główne spektrum zainteresowań prawnych stanowią dla niej obszary prawa cywilnego (w tym rodzinnego, opiekuńczego) oraz szeroko rozumianego prawa karnego.

Agata Bloch

aplikant adwokacki

Absolwentka prawa; jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej, gdzie w styczniu 2017 r. rozpoczęła aplikację adwokacką pod patronatem adw. dr Marty Werbel-Cieślak. Z Kancelarią dr Marty Werbel-Cieślak związana jest od 2015 r. Doświadczenie zawodowe zdobywała również dzięki licznym praktykom sądowym, współpracy m.in. z Kancelarią Adwokacką Wojciecha Cieślaka oraz poprzez członkostwo w Studenckiej Poradni Prawnej działającej przy Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, świadcząc nieodpłatnie pomoc prawną.