Sprawy karne:

Profesjonalna pomoc na każdym etapie postępowania karnego:

 • w postępowaniu przygotowawczym przed Policją i Prokuraturą;
 • obrona przed sądem;
 • występowanie w charakterze: pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego;
 • reprezentowanie mocodawców w postępowaniu wykonawczym;
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym.

Sprawy odszkodowawcze:

 • odszkodowania komunikacyjne;
 • odszkodowania za błędy lekarskie, zakażenia szpitalne;
 • odszkodowania za wypadki przy pracy i inne.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego:

 • alimenty (zasądzenie, podwyższenie);
 • ustalenie / zaprzeczenie ojcostwa;
 • władza rodzicielska
 • sporządzanie pozwów o rozwód;
 • reprezentacja przed sądem;
 • negocjacje we wszelkich sprawach związanych z konsekwencjami prawnymi rozwodu;
 • sprawy majątkowe, alimentacyjne, wykonywanie władzy rodzicielskiej;
 • sprawy dotyczące podziału majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie;
 • sprawy o rozwód, separację;
 • sprawy dyscyplinarne.

Sprawy spadkowe:

 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • podział spadku, zachowek;