Dr Marta Werbel-Cieślak

Dr Marta Werbel-Cieślak

Dr Marta Werbel-Cieślak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Na tej samej uczelni uzyskała również, w 2012 r., tytuł doktora nauk prawnych, na podstawie rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Rola przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w polskim systemie prawnej ochrony środowiska” wydanej w 2013 r. przez Wydawnictwo Difin. Równolegle z studiami doktoranckimi, odbywała aplikację adwokacką, po to by następnie w 2013 r. stać się członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku oraz czynnie wypełniać zawód adwokata. Wykonywanie działalności prawniczej łączy jednocześnie z aktywnością naukową, która obejmuje m.in. pracę w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni oraz uczestnictwo w licznych seminariach oraz konferencjach naukowych. Ponadto od października 2015 r. pełni funkcję adiunkta w Katedrze Procesu Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Główne spektrum zainteresowań prawnych stanowią dla niej obszary prawa cywilnego (w tym rodzinnego, opiekuńczego) oraz szeroko rozumianego prawa karnego.

Marta Kowalczyk-Ludzia

Doktor Nauk Prawnych

Marta Kowalczyk-Ludzia - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Procesu Karnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie, kierownik Studiów Podyplomowych Administracja; w latach 2015-2016 - jako trener - realizowała ogólnopolski projekt współorganizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości pt. "Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu"; zainteresowania naukowo - badawcze skupione na procesie karnym i naukach pokrewnych.

Agata Bloch

Aplikant Adwokacki

Absolwentka prawa; jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej, gdzie w styczniu 2017 r. rozpoczęła aplikację adwokacką pod patronatem adw. dr Marty Werbel-Cieślak. Z Kancelarią dr Marty Werbel-Cieślak związana jest od 2015 r. Doświadczenie zawodowe zdobywała również dzięki licznym praktykom sądowym, współpracy m.in. z Kancelarią Adwokacką Wojciecha Cieślaka oraz poprzez członkostwo w Studenckiej Poradni Prawnej działającej przy Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, świadcząc nieodpłatnie pomoc prawną.

Jakub Ławecki

Aplikant Adwokacki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od stycznia 2017 roku aplikant adwokacki w Pomorskiej Izbie Adwokackiej. Zainteresowania zawodowe opiera na szeroko rozumianym prawie karnym, cywilnym oraz rodzinnym. Praktykę zawodową rozpoczął na studiach zdobywając doświadczenie na stażach w kancelariach prawnych położonych na terenie trójmiasta. W wolnych chwilach z radością oddaje się wszelakim sportom oraz lekturze dobrych książek.

Karol Brzycki

Karol Brzycki jest studentem IV roku na kierunku prawo w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Zainteresowania oraz preferencje zawodowe w głównej mierze opiera na szeroko pojętym prawie karnym oraz prawie rodzinnym i opiekuńczym. W 2017 roku w roli prelegenta, podczas sympozjum naukowego „Regulacje relacji rodzinnych we współczesnym prawie polskim” zaprezentował wykład pod tytułem „Patologia życia rodzinnego jako socjologiczna przyczyna sprawstw przestępstw”. Obecnie aktywy członek koła naukowego prawa rodzinnego „ARS LEGE”, członek zarządu Studenckiej Poradni Prawnej, a także przewodniczący naukowego koła prawa karnego w Wyższej Szkole Bankowej.