Dr Marta Werbel-Cieślak

Dr Marta Werbel-Cieślak

Dr Marta Werbel-Cieślak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Na tej samej uczelni uzyskała również, w 2012 r., tytuł doktora nauk prawnych, na podstawie rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Rola przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w polskim systemie prawnej ochrony środowiska” wydanej w 2013 r. przez Wydawnictwo Difin. Równolegle z studiami doktoranckimi, odbywała aplikację adwokacką, po to by następnie w 2013 r. stać się członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku oraz czynnie wypełniać zawód adwokata. Wykonywanie działalności prawniczej łączy jednocześnie z aktywnością naukową, która obejmuje m.in. pracę w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni oraz uczestnictwo w licznych seminariach oraz konferencjach naukowych. Ponadto od października 2015 r. pełni funkcję adiunkta w Katedrze Procesu Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Główne spektrum zainteresowań prawnych stanowią dla niej obszary prawa cywilnego (w tym rodzinnego, opiekuńczego) oraz szeroko rozumianego prawa karnego.

Marta Kowalczyk-Ludzia

Doktor Nauk Prawnych

Marta Kowalczyk-Ludzia - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Procesu Karnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie, kierownik Studiów Podyplomowych Administracja Elektroniczna; absolwentka studiów podyplomowych „Prawo medyczne” realizowanych na Uniwersytecie Gdańskim; Konsultant prawny w placówkach medycznych; ukończyła szkolenia uprawniające do prowadzenia audytów oraz z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji; pełni rolę Inspektora Ochrony Danych Osobowych w placówkach medycznych; w latach 2015-2016 - jako trener - realizowała ogólnopolski projekt współorganizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości pt. "Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu"; zainteresowania naukowo - badawcze skupione na procesie karnym i naukach pokrewnych.

Michał Kurzyński

Doktor Nauk Prawnych

Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Prawa Wykroczeń Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie, wieloletni wykładowca akademicki, autor (współautor) wielu publikacji z zakresu prawa karnego materialnego oraz prawa karnego skarbowego obejmujących monografie, opinie oraz artykuły naukowe; uczestnik wielu seminariów i konferencji naukowych poświęconych problematyce prawa karnego skarbowego;
Zainteresowania naukowo-badawcze skupione głównie na zagadnieniach związanych ze stosowaniem prawa karnego skarbowego a zwłaszcza instytucji degresji karania w prawie karnym skarbowym w ujęciu materialnoprawnym.
Praktykę zawodową związaną z prawem karnym skarbowym zdobywał m.in. dzięki stażowi i współpracy z kancelariami prawniczymi, sądami oraz urzędami Krajowej Administracji Skarbowej.


Dominika Trojan

Adwokat

Dominika Trojan ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aktualnie odbywa aplikację adwokacką przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w trójmiejskich kancelariach, jak również w działach prawnych instytucji szkolnictwa wyższego. W kręgu jej branżowych zainteresowań znajduje się prawo karne, w szczególności prawo o grach hazardowych, prawo cywilne, prawo rodzinne oraz prawo umów. Posługuje się biegle językiem angielskim. W wolnej chwili rekreacyjnie gra w squasha.

Jakub Ławecki

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od stycznia 2017 roku aplikant adwokacki w Pomorskiej Izbie Adwokackiej. Zainteresowania zawodowe opiera na szeroko rozumianym prawie karnym, cywilnym oraz rodzinnym. Praktykę zawodową rozpoczął na studiach zdobywając doświadczenie na stażach w kancelariach prawnych położonych na terenie trójmiasta. W wolnych chwilach z radością oddaje się wszelakim sportom oraz lekturze dobrych książek.